Brainiest Inter
เรียน ฝึกงาน ทำงาน
 Brainiest English
เรียนภาษาอังกฤษ
 Brainiest Travel
กรุ๊ปท่องเที่ยว/ตั๋วเครื่องบิน
 Brainiest Visa
ทำวีซ่า
 Brainiest Training
รับจัดสัมมนา/ฝึกอบรม
 Brainiest Translation
แปลเอกสาร
Brainiest Inter...ยินดีต้อนรับ...เรียน ฝึกงาน ทำงานต่างประเทศ #เรียนภาษาอังกฤษ #ท่องเที่ยว กรุ๊ปเหมา/ตั๋วเครื่องบิน #ทำวีซ่า #แปลภาษา #รับจัดสัมมนา/ฝึกอบรม
    ริษัท เบรนนิเอสท์ อินเตอร์แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด

 
ศึกษาต่อ เรียน ทำงาน ฝึกงานต่างประเทศ 
ศึกษาต่อระดับ มัธยม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 7ประเทศทั่วโลก อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ แคนนาดา สวิตเซอร์แลนด์ 1. เรียน+ทำงานพิเศษระหว่างเรียน👉ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา นิวซีแลนด์
2. เรียน+ฝึกงานแบบมีรายได้คุ้มค่าเรียน👉work&studyแคนาดา
3. ทำงานอย่างเดียว รายได้คุ้มค่า👉work adventure in USA อเมริกา 4. เรียนอย่างเดียวระยะสั้น3เดือนคุ้มค่า👉สิงคโปร์
🌺Work and Study🌺
 in Canada & Australia &  Newzeland
(เรียนจบหางานให้)
เป็นโครงการที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 20-5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พร้อมกับการทำงานในประเทศแคนาดา หรือเลือก ออสเตรเลียและได้รับค่าตอบแทนในการทำงาน

📌การชำระค่าเรียน

นักเรียนสามารถแบ่งชำระเป็นเทอมได้

📌การจัดหางาน

นักเรียนจะได้งานหลังจากที่เรียนไปแล้วประมาณ 1-2 เดือน ทางสถาบันการันตี ค่าจ้าง, ตำแหน่งงาน, จำนวนชั่วโมง-วันที่ทำงาน ทั้งนี้อยู่กับงานที่เปิดรับและความสามารถของนักเรียน สถาบันจะมี Job club บริการช่วยจัดหางานให้

🌺Work Adventure in USA (ทำงานอย่างเดียว)  

ข้อมูลโครงการ  work under internship / work adventure

 ( Michigan Sanfran, Washigton Dc, ohio Chicago )


รายละเอียด ค่าโครงการ

ค่าโครงการระยะเวลา 6 เดือน: 

ค่าวีซ่า 8,800บาท

ค่าplacement 1100USD* ชำระหลังวีซ่าผ่านแล้วเท่านั้น และใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินusตามวันปัจจุบันที่ชำระ

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 6เดือน ประมาณ 35,000-45,000บาท  ขึ้นอยู่กับเส้นทางบิน และฤดูกาล เวลาในการสำรองที่นั่ง

หมายเหตุ: ราคาplacementและเงื่อนไขการทำงานรวมดังนี้

• ค่าที่พักระหว่างทำงานตลอดโครงการขึ้นอยู่กับร้านอาหารprovide, โดยเฉลี่ยพัก4คน/1 Apartment เฉลี่ย300usd/คน/4สัปดาห์

 • ค่าอาหาร 2มื้อ/วัน ในวันทำงาน

• ราคาค่าโครงการข้างต้น ยังไม่รวม ค่าประกันชีวิตและประกันภัยเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆของผู้เข้าร่วมโครงการ

• บางงาน บางตำแหน่ง นายจ้างอเมริกาอาจมีการจัดหาที่พักให้หรือรถรับส่งระหว่างมาทำงาน

 

ข้อมูลงาน/รายได้ระหว่างเข้าร่วมโครงการ

1.ตำแหน่งเสริฟ ชั่วโมงละ7-11usd(ไม่รวมทริป)

รายได้ต่อเดือนประมาณ: S 1600- $1,700usd/ months  US(include housing allowance 250-300usd/months) and provide staff meals.

เวลาทำงาน:    10.30 am – 23.00PM . 6 Days/หรือ5days/Week

เวลาเริ่มงาน:   เริ่มได้ทุกเดือน

2.ตำแหน่งผู้ช่วยกุ๊ก/กุ๊กมือผัดหรือแกง

Chelf / Supper and hand cheaf  1700-2000usd/month ชั่วโมงละ8-11USD

เวลาทำงาน:    10.30 am – 23.00PM . 6 Days/หรือ5days/Week

เวลาเริ่มงาน:   เริ่มได้ทุกเดือน

เงื่อนไข : Minimum 3 months working in a restaurant / follow our service standards andprocedures ขั้นต่ำเข้าร่วมโครงการเป็นเวลา 3เดือนจาก6เดือน หากมีการเปลี่ยนร้าน หรือผลการปฎิบัติงานไม่ดีในระหว่างทดลองงาน3เดือนเเรก นายจ้างมีสิทธิ์ให้ไม่ผ่านทดลองงาน และอาจdrop jobได้ หากมีความประพฤติไม่ดี

 

ตัวอย่าง Job description:  Waitress

• taking beverage orders

• serve foods and beverages to customer

• prepare table setting 

• changing of plates & refill of water

• suggestive selling of beverage and desserts

• remove dishes and glasses from the tables for cleaning

• Stock up service station such as service cutlery, nut crackers, wet towels, bib etc..

• Clean and tidy tables and workstations

• General cleaning of dining area and customer restrooms


🌺work Adventure in USA🌺

📌โครงการนี้คืออะไร? ตอบ โครงการนี้ 2แบบ คือ 3-4เดือนช่วงปิดเทอมในระหว่างที่กำลังศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทอายุ20-24ปี เพื่อไปฝึกงานภายใต้เงื่อนไขวีซ่าJ1 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของ ประเทศอเมริกา/ 6เดือนคือ internship ซึ่งอาจจะกำลังศึกษาอยู่หรือจบแล้วไม่เกิน2ปีคะ 1.2 อายุ25-40ปี จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการโดยตรงเพื่อสัมภาษณ์รอบแรกค่ะ

📌ตำแหน่งงานมีอะไรบ้าง ตอบ งานมี4ตำแหน่งหลักคือ ผู้ช่วยพ่อครัว/เสริฟอาหารเครื่องดื่ม/พ่อครัว/ reception in hotel/พนักงานต้อนรับและจองห้องพักโรงแรม/แผนกแม่บ้านในโรงแรม/ พี่เลี้ยงเด็กอายุ1-9ปี/และstaffsงานตกแต่งภายใน

📌รัฐที่ทำงานได้ในอเมริกา ตอบ บริษัทระบุเฉพาะ มิชิแกน โอไฮโอและชิคาโกเท่านั้น

📌งานแต่ละงานควรเลือกอย่างไรดี ตอบ. 🌺งานแต่ละงานควรเลือกตามความถนัด สนใจ และคิดว่าทำได้ดียกเว้นงานในโรงแรมและพี่เลี้ยงต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ grammar/30ข้อ reading 20/conversation 30/listening 20 และทำชุดข้อสอบวัดจิตวิทยาฉบับภาษาอังกฤษเพิ่ม20%{เฉพาะพี่เลี้ยงเด็ก/Aupair)

📌ต้องมีความรู้ความภาษาอังกฤษไหมค่ะ ตอบ..📌งานอื่นๆจะต้องถูกสัมภาษณ์ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพอใช้

📌อายุเกิน21ปีและเรียนจบเกิน2ปีสามารถเข้าร่วมโครงการได้ไหม ตอบ มีโครงการcareer trainingซึ่งผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน40ปีแต่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน ในโครงการนี้ต้องมาสัมภาษณ์และยื่นcvประวัติส่วนตัวฉบับไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมรูปถ่ายและนัดหมายสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการค่ะ

📌การเตรียมตัวสมัครและดำเนินการใช้ระยะเวลาเท่าไร ตอบ😃น้องๆควรเตรียมตัวไม่น้อยกว่า2เดือนล่วงหน้าในการเตรียมเอกสาร/เลือกงาน/สัมภาษณ์/ดำเนินการวีซ่า

📌งานพี่เลี้ยงเด็กหรือAupair ทำไมต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษและมีการเก็บชมเลี้ยงเด็กจริงและหลักฐานรายละเอียดมากกว่างานอื่น ตอบ🙏เพราะAupair รับผญเท่านั้น และต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์เลี้ยงเด็ก ต้องพักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกัน ทำงาน45ชม/สัปดาห์พร้อมอาหาร3มื้อ และเป็นงานเดียวที่นายจ้างต้องออกค่าตั๋วเครืรอบบินทั้งไปและกลับได้

***ทุกโครงการบังคับต้องชำระค่าประกันสุขภาพ Sevis feeเป็น จำนวน200USD ยกเว้นcareer trainingที่ต้องชำระค่าประกันอุบัติเหตุด้วยค่ะThe Horseshoe Falls,Welcome

 

 Brainiest inter     Brainiest     brainiestinter@gmai.com      084-5956663 055-007592                                                                                                                                                          
Copyright (c) 2006 by Your Name  Brainiest inter&Consulting since 2005  ทะเบียนเลขที0657354800548    211/9 Sriharadechochai Road. T.Naimeaung A.Meaung Phitsanulok Thailand 65000  Mobile:084-5956663   Tel/Fax: 055-007592   www.brainiestinter.com
Designed by Free HTML template